Tra cứu tên người đại diện pháp luật Cao Nhật Anh Tú


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN VINH

Mã số thuế: 3501700738
Người đại diện: Cao Nhật Anh Tú
Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIFARM

Mã số thuế: 3502356069
Người đại diện: Cao Nhật Anh Tú
Số 17G2 Nguyễn Thái Học, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam

CHI NHÁNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH

Mã số thuế: 0310471746-378
Người đại diện: Cao Nhật Anh Tú
17G2 Nguyễn Thái Học, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam