Tra cứu tên người đại diện pháp luật Cao Bá Đăng Khoa


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.T

Mã số thuế: 0311097788
Người đại diện: Cao Bá Đăng Khoa
51 Trần Ngọc Diện, Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ C.E.S

Mã số thuế: 0315349179
Người đại diện: Cao Bá Đăng Khoa
226 Hậu Giang, Phường 09, Quận 6, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG ĐIỆN ĐỨC LẬP 02

Mã số thuế: 0315396066
Người đại diện: Cao Bá Đăng Khoa
51, Đường Trần Ngọc Diện, Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam