Tra cứu tên người đại diện pháp luật Bạch Tất Thắng


CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 0104047034
Người đại diện: Bạch Tất Thắng
Tầng 6, Tòa nhà New Skyline, Lô CC2 Khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN APS PAINT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108527578
Người đại diện: Bạch Tất Thắng
Tầng 6, tòa nhà New Skyline, lô CC2 khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội, Vietnam