Tra cứu tên người đại diện pháp luật Bạch Hưng Tuyển


XÍ NGHIỆP THUỶ LƠỊ HƯNG NGUYÊN

Mã số thuế: 2900325269-002
Người đại diện: Bạch Hưng Tuyên
Xóm 4 - xã Hưng Chính - Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An

XÍ NGHIỆP THUỶ LỢI NGHI LỘC

Mã số thuế: 2900325269-004
Người đại diện: Bạch Hưng Tuyên
Thị trấn Quán hành - Huyện Nghi Lộc - Nghệ An

XÍ NGHIỆP THUỶ LỢI VINH

Mã số thuế: 2900325269-003
Người đại diện: Bạch Hưng Tuyên
Khối Tân Vệ - Phường Trường Thi - Thành phố Vinh - Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHÚ HƯNG

Mã số thuế: 2901996372
Người đại diện: Bạch Hưng Tuyển
Ngõ 2, đường Hàm Nghi, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Nghệ An, Vietnam