Tra cứu tên người đại diện pháp luật Đỗ Quang Phụng


CÔNG TY CHÈ VIỆT CƯỜNG TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0100103915-014
Người đại diện: Đỗ Quang Phụng
Xã Việt Cường - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐỖ GIA

Mã số thuế: 0401979858
Người đại diện: Đỗ Quang Phụng
K27/18 Nguyễn Phú Hường, Phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Vietnam