Tra cứu tên người đại diện pháp luật ĐẶNG CÔNG LỢI


Đặng Công Lợi

Mã số thuế: 8420183671
Người đại diện: Đặng Công Lợi
Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Đặng Công Lợi

Mã số thuế: 8163846724
Người đại diện: Đặng Công Lợi
Huyện Đô Lương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG CẦM ĐỒ KIM LỢI

Mã số thuế: 1101895912
Người đại diện: ĐẶNG CÔNG LỢI
Thửa số 660, Khu dân cư ấp 61, Xã Thuận Bình, Huyện Thạnh Hoá, Long An, Vietnam