Tra cứu tên người đại diện pháp luật ĐẶNG ĐẮC THIỆN


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT NAM VIỆT

Mã số thuế: 4400348783
Người đại diện: ĐẶNG ĐẮC THIỆN
Km 7, Quốc lộ 1A, Xã Bình Kiến, TP Tuy Hoà, Phú Yên, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT NAM VIỆT

Mã số thuế: 4400348783-001
Người đại diện: Đặng Đắc Thiện
Km 7, Quốc lộ 1A - Xã Bình Kiến - TP Tuy Hoà - Phú Yên.

Đặng Đắc Thiện

Mã số thuế: 2700875554
Người đại diện: Đặng Đắc Thiện
Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

VỰC GỖ NAM VIỆT-CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT NAM VIỆT

Mã số thuế: 4400348783-002
Người đại diện: ĐẶNG ĐẮC THIỆN
Khu phố Ninh Tịnh 2, Phường 9, TP Tuy Hoà, Phú Yên, Vietnam

TRANG TRẠI SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG LÂM NGHIỆP - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT NAM VIỆT

Mã số thuế: 4400348783-003
Người đại diện: ĐẶNG ĐẮC THIỆN
Thôn Phong Hậu, Xã Hòa Hội, Huyện Phú Hoà, Phú Yên, Vietnam