1700197787-111 - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÔ� PHÂ�N KIÊN LONG - CHI NHÁNH QUẢNG NAM

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÔ� PHÂ�N KIÊN LONG - CHI NHÁNH QUẢNG NAM
Mã số thuế 1700197787-111
Địa chỉ 163 Trần Nhân Tông, Phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, Vietnam
Người đại diện Trần Văn Thiên
Ngoài ra Trần Văn Thiên còn đại diện các doanh nghiệp:
Điện thoại 02353666499
Ngày hoạt động2018-09-11
Quản lý bởi Cục Thuế Tỉnh Quảng Nam
Loại hình DNCông ty cổ phần ngoài NN
Tình trạngĐang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật mã số thuế 1700197787-111 lần cuối vào 2019-08-13 07:41:38.Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: Nhận tiền gửi bằng VNĐ và bằng ngoại tệ (tiền gửi không kỳ hạn; tiền gửi có kỳ hạn; tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác). Phát hành hoặc làm đại lý phát hành chứng chỉ bằng VNĐ và bằng ngoại tệ đối với chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá khác để huy động vốn trong nước và nước ngoài. Cấp tín dụng bằng VNĐ và bằng ngoại tệ theo hình thức (cho vay; chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác). Cấp tín dụng dưới hình thức bảo lãnh ngân hàng. Cấp tín dụng dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng. Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế. Các hình thức cấp tín dụng khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Cung ứng các dịch vụ thanh toán sau (thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước bao gồm: séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ; thu phát ngoại tệ, tiền mặt cho khách hàng; dịch vụ chuyển tiền và thanh toán; thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế; thực hiện các dịch vụ thanh toán khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận). Phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ghi nợ nội địa. Phát hành, đại lý phát hành thẻ quốc tế. Tổ chức và tham gia các hệ thống thanh toán (tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia; tham gia hệ thống thanh toán quốc tế sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận). Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước (mua bán các loại ngoại tệ ở thị trường trong nước: riêng đối với các ngân hàng thương mại được phép khác chỉ được thực hiện dưới hình thức giao ngay). Thu đổi và đặt bàn thu đổi ngoại tệ; mua bán hoặc làm đại lý mua bán các loại chứng khoán bằng ngoại tệ. Thực hiện các dịch vụ thanh toán ngân quỹ bằng ngoại tệ như mở tài khoản ở trong nước bằng ngoại tệ cho khách hàng, thanh toán trong nước bằng ngoại tệ, thực hiện các dịch vụ thu phát ngoại tệ tiền mặt cho khách hàng. Cung cấp các giao dịch hối đoái dưới hình thức giao dịch giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, quyền lựa chọn, hợp đồng tương lai và các giao dịch hối đoái khác theo thông lệ quốc tế. Cung cấp các dịch vụ chuyển tiền và thanh toán (trong nước và quốc tế); nhận và chi, trả ngoại tệ. Ủy nhiệm cho tổ chức tín dụng khác và tổ chức kinh tế làm đại lý cung ứng một số dịch vụ ngoại hối, bao gồm dịch vụ đổi ngoại tệ, dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ và các dịch vụ khác. Cung cấp các dịch vụ ủy thác và quản lý tài sản bằng ngoại hối. Cung cấp các dịch vụ ngân hàng đầu tư bằng ngoại hối (mua, bán, sáp nhập, bảo lãnh và làm đại lý phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ…). Cung ứng các dịch vụ tư vấn cho khách hàng về ngoại hối. Thực hiện các hoạt động ngoại hối khác theo thông lệ quốc tế và phù hợp với pháp luật Việt Nam. Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị nước ngoài (cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế; thực hiện các giao dịch mua, bán ngoại hối trên thị trường nước ngoài)
6499 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Chi tiết: Mở tài khoản thanh toán bằng VNĐ và bằng ngoại tệ cho khách hàng. Cung ứng các phương tiện thanh toán. Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Vay vốn bằng VNĐ và bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật. Mở tài khoản (mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước; mở tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng khác; mở tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối). Kinh doanh vốn trên thị trường liên ngân hàng và thị trường tiền tệ (thực hiện giao dịch tiền gửi, tiền vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá trên thị trường liên ngân hàng; đấu thầu tín phiếu kho bạc, mua bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ). Nghiệp vụ ủy thác và đại lý (ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Hoạt động kinh doanh khác (dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn; tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư; mua nợ; mua bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật; dịch vụ môi giới tiền tệ; lưu ký chứng khoán, kinh doanh vàng và các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến hoạt động ngân hàng sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản).
6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Hoạt động kinh doanh bất động sản (cho thuê một phần trụ sở kinh doanh chưa sử dụng hết, thuộc sở hữu của doanh nghiệp)

Tra cứu mã số thuế công ty tại Phường Vĩnh Điện


NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÔ� PHÂ�N KIÊN LONG - CHI NHÁNH QUẢNG NAM

Mã số thuế: 1700197787-111
Người đại diện: Trần Văn Thiên
163 Trần Nhân Tông, Phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN KIẾN HƯNG

Mã số thuế: 4001185657
Người đại diện: Lê Tấn Dưỡng
Khu dân cư Khối 6, Phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH HỘI AN

Mã số thuế: 4001185294
Người đại diện: Lê Khánh Yên
Tổ 4, Khối 4, Phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH IDEAS MAN

Mã số thuế: 4001183603
Người đại diện: Nguyễn Thị Thức
68 Trần Nhân Tông, Phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH VIETNAMESE IMPRESSION

Mã số thuế: 4001182261
Người đại diện: Cao Thị Tuyết Trinh
365 Trần Nhân Tông, Phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HTV NGUYỄN

Mã số thuế: 4001180987
Người đại diện: Nguyễn Nhật Vũ
Đường Phan Thúc Duyện, Khối Phố 4, Phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH HƯNG HOÀNG QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4001179244
Người đại diện: Lê Tự Hoàng
Khu phố chợ, Khối 4, Phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NHẬT MINH QUÂN

Mã số thuế: 4001178642
Người đại diện: Võ Thanh Bình
103 Phạm Phú Thứ, Phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH THIÊN PHÚC

Mã số thuế: 4001177906
Người đại diện: Phan Xuân Nam
K85/14 Trần Thị Lý, Phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH CRAFT BEER

Mã số thuế: 4001177222
Người đại diện: Võ Thị Thanh Hằng
Tổ 4, Khối 4, Phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, Vietnam

Tra cứu mã số thuế công ty tại Thị xã Điện Bàn


CÔNG TY TNHH HỮU TUYÊN-CHI NHÁNH QUẢNG NAM

Mã số thuế: 0400482608-001
Người đại diện: Nguyễn Thị Kim Tuyền
Lô 6-7 Chợ Mới, Phường Điện Dương, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DVTM MINH LONG

Mã số thuế: 4001187340
Người đại diện: NGUYỄN TIẾN HƯNG
193 Văn Tiến Dũng, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN MONARCH LAUNDRY ĐÀ NẴNG

Mã số thuế: 4001187220
Người đại diện: LÊ VĂN ÚT
Lô số 19, Đường số 8, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MAISON HOÀNG VŨ

Mã số thuế: 4001187238
Người đại diện: VÕ NHƯ TUẤN
Tổ 4, Khối Quảng Lăng A, Phường Điện Nam Trung, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH TRIEM TAY RIVER FARM

Mã số thuế: 4001186996
Người đại diện: Mai Huy Vũ
Kiệt 4, đường Chè Tàu 2, thôn Triêm Tây, Xã Điện Phương, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG KỸ THUẬT HUỲNH NGUYỄN

Mã số thuế: 4001187100
Người đại diện: HOÀNG NGỌC THẠNH
Tổ 9, Khối Ngân Câu, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHÀ SẠCH CLEAN N' GREEN

Mã số thuế: 4001186717
Người đại diện: NGUYỄN TRUNG TẤN
Khối phố Hà My Đông B, Phường Điện Dương, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH BÌNH AN AN HỘI

Mã số thuế: 4001186957
Người đại diện: PHẠM THANH BÌNH
60 Đường 610B, Thôn Nam Hà 1, Xã Điện Trung, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH CAMERA PHAN THỌ MIỀN TRUNG

Mã số thuế: 4001186964
Người đại diện: PHAN THANH THỌ
Tổ 4, Khối phố Cẩm Sa, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG KAN STUDIO

Mã số thuế: 4001186805
Người đại diện: KIỀU NHÂN
Hẻm 804 - Trần Thủ Độ, Phường Điện Nam Trung, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, Vietnam

Tra cứu mã số thuế công ty tại Quảng Nam


CÔNG TY TNHH VƯỜN LÀI LAND

Mã số thuế: 4001187453
Người đại diện: VÕ TRIỆU XUÂN TÂN
128 Trần Cao Vân, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MTV THIÊN BẢO NGÂN

Mã số thuế: 4001187439
Người đại diện: SỬ THANH TÂM
Tổ 3, Thôn Thanh Đông, Xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MTV NGÂN THÀNH AN

Mã số thuế: 4001187421
Người đại diện: ĐÀO DUY HƯNG
Tổ 4, Thôn Trà Quế, Xã Cẩm Hà, Thành phố Hội An, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẠI ĐỒNG TIẾN

Mã số thuế: 4001187414
Người đại diện: ĐÀO VĂN TRƯỜNG
Cụm Công nghiệp Đại Đồng 2, Xã Đại Đồng, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN CẦU XANH QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4001187051
Người đại diện: Trần Ngọc Nam
57 Châu Văn Liêm, Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH TAM KỲ CAFE

Mã số thuế: 4001187326
Người đại diện: VŨ PHẠM MINH HUY
821/1 Phan Châu Trinh, Phường Hòa Hương, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI PHỤNG THIÊN

Mã số thuế: 4001187372
Người đại diện: NGUYỄN HỮU TOÀN
418 Nguyễn Tất Thành, Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH ASIA WINDOWS QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4001187407
Người đại diện: TRẦN THẾ HẠNH
Thôn Lộc Thượng 1, Xã Quế Long, Huyện Quế Sơn, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH DV - TM NGUYÊN HUY

Mã số thuế: 4001162353
Người đại diện: Lê Nguyên Cư
Thôn Phú Trung, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHÚ SƠN

Mã số thuế: 4001187358
Người đại diện: ĐÀO VĂN TRƯỜNG
Cụm Công nghiệp Đông Phú, Xã Đại Hiệp, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam, Vietnam

Tra cứu mã số thuế công ty mới cập nhật


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP GREEN FARM STAR

Mã số thuế: 3401192223
Người đại diện: Ngô Thị Mỹ Khánh
Thôn 6, Tổ 1, Xã Hồng Sơn, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ MINH KHUÊ

Mã số thuế: 0315391741
Người đại diện: Lê Văn Tuấn
132 Đường 13, Khu dân cư Bình Hưng, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ VIỆT QUANG

Mã số thuế: 5300771926
Người đại diện: NGUYỄN MINH HẢI
Số nhà 056, đường Lê Khôi, Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai, Lào Cai, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK HƯNG PHONG

Mã số thuế: 5300771919
Người đại diện: NGUYỄN NAM PHONG
Số nhà 061, đường Nguyễn Huệ, Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai, Lào Cai, Vietnam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG HALO

Mã số thuế: 0108874740
Người đại diện: Nguyễn Tất Quang
Tầng 4, Tòa Nhà Sông Đà 9, Số 2 Đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANHIL

Mã số thuế: 3603663556
Người đại diện: Phạm Thị Thúy An
A29, đường Vũ Hồng Phô, KP. 4, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai, Vietnam

CÔNG TY TNHH AUTO GAMES VIỆT NAM

Mã số thuế: 2901995682
Người đại diện: LÊ CÔNG KIÊN
Lầu 1, Khách sạn Phương Huy 2, đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường Đội Cung, Thành phố Vinh, Nghệ An, Vietnam

CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN VÀ TRUYỀN THÔNG HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 2601030926
Người đại diện: LẠI TIẾN THỊNH
Số nhà E04, tổ 16I, khu đô thị Trầm Sào, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Vietnam

CÔNG TY TNHH HIẾU HUY HOÀNG

Mã số thuế: 3603663154
Người đại diện: Bùi Trung Hiếu
Số 1B, đường Nguyễn Du, Kp 1 , Phường Xuân An, Thành phố Long khánh, Đồng Nai, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẠN KIẾN PHÁT

Mã số thuế: 3603663637
Người đại diện: DƯƠNG MINH NHƯ
Số 55A/20, KP. Cầu Hang, Phường Hóa An, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai, Vietnam

CÔNG TY TNHH SONG NGỌC NEW GEM

Mã số thuế: 3502401360
Người đại diện: Phan Thị Hoàng
36-38 Lê Duẩn, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VŨ TẤN VIỆT

Mã số thuế: 4401068080
Người đại diện: NGUYỄN VĂN VŨ
Số 145 đường 3/2, Phường Phú Thạnh, TP Tuy Hoà, Phú Yên, Vietnam

CÔNG TY TNHH KIM DỆT GOLDEN VINA

Mã số thuế: 0315861179
Người đại diện: Nguyễn Thị Bích Phượng
175/5 Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG BẢN TIN PHÁP LUẬT

Mã số thuế: 0315859370
Người đại diện: Dương Hồng Nhung
174/10 tân quý , Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN PP THỨC UỐNG ECS

Mã số thuế: 0315852897
Người đại diện: Phạm Quỳnh Thư
Số B15, đường 65, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIẾN TRÚC VIỆT

Mã số thuế: 0108874772
Người đại diện: Đỗ Văn Triệu
Số 2, Tổ dân phố Trung Bình, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TÂM GIA

Mã số thuế: 3502403103
Người đại diện: Nguyễn Gia Trường
Tổ 6, ấp Hội Mỹ, Xã Phước Hội, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TNC

Mã số thuế: 0315864363
Người đại diện: TRƯƠNG VĂN VƯỢNG
466/22 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HÙNG PHÁT

Mã số thuế: 0901061537
Người đại diện: Hồ Minh Hùng
Trung tâm thương mại Phố Nối, Xã Nghĩa Hiệp, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Vietnam

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM TAM PHƯỚC

Mã số thuế: 3502403488
Người đại diện: Trần Công Dân
243, Ấp Phước Trung, Xã Tam Phước, Huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam