1700197787-111 - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÔ� PHÂ�N KIÊN LONG - CHI NHÁNH QUẢNG NAM

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÔ� PHÂ�N KIÊN LONG - CHI NHÁNH QUẢNG NAM
Mã số thuế 1700197787-111
Địa chỉ 163 Trần Nhân Tông, Phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, Vietnam
Người đại diện Trần Văn Thiên
Ngoài ra Trần Văn Thiên còn đại diện các doanh nghiệp:
Điện thoại 02353666499
Ngày hoạt động2018-09-11
Quản lý bởi Cục Thuế Tỉnh Quảng Nam
Loại hình DNCông ty cổ phần ngoài NN
Tình trạngĐang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật mã số thuế 1700197787-111 lần cuối vào 2019-08-13 07:41:38. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: Nhận tiền gửi bằng VNĐ và bằng ngoại tệ (tiền gửi không kỳ hạn; tiền gửi có kỳ hạn; tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác). Phát hành hoặc làm đại lý phát hành chứng chỉ bằng VNĐ và bằng ngoại tệ đối với chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá khác để huy động vốn trong nước và nước ngoài. Cấp tín dụng bằng VNĐ và bằng ngoại tệ theo hình thức (cho vay; chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác). Cấp tín dụng dưới hình thức bảo lãnh ngân hàng. Cấp tín dụng dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng. Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế. Các hình thức cấp tín dụng khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Cung ứng các dịch vụ thanh toán sau (thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước bao gồm: séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ; thu phát ngoại tệ, tiền mặt cho khách hàng; dịch vụ chuyển tiền và thanh toán; thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế; thực hiện các dịch vụ thanh toán khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận). Phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ghi nợ nội địa. Phát hành, đại lý phát hành thẻ quốc tế. Tổ chức và tham gia các hệ thống thanh toán (tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia; tham gia hệ thống thanh toán quốc tế sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận). Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước (mua bán các loại ngoại tệ ở thị trường trong nước: riêng đối với các ngân hàng thương mại được phép khác chỉ được thực hiện dưới hình thức giao ngay). Thu đổi và đặt bàn thu đổi ngoại tệ; mua bán hoặc làm đại lý mua bán các loại chứng khoán bằng ngoại tệ. Thực hiện các dịch vụ thanh toán ngân quỹ bằng ngoại tệ như mở tài khoản ở trong nước bằng ngoại tệ cho khách hàng, thanh toán trong nước bằng ngoại tệ, thực hiện các dịch vụ thu phát ngoại tệ tiền mặt cho khách hàng. Cung cấp các giao dịch hối đoái dưới hình thức giao dịch giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, quyền lựa chọn, hợp đồng tương lai và các giao dịch hối đoái khác theo thông lệ quốc tế. Cung cấp các dịch vụ chuyển tiền và thanh toán (trong nước và quốc tế); nhận và chi, trả ngoại tệ. Ủy nhiệm cho tổ chức tín dụng khác và tổ chức kinh tế làm đại lý cung ứng một số dịch vụ ngoại hối, bao gồm dịch vụ đổi ngoại tệ, dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ và các dịch vụ khác. Cung cấp các dịch vụ ủy thác và quản lý tài sản bằng ngoại hối. Cung cấp các dịch vụ ngân hàng đầu tư bằng ngoại hối (mua, bán, sáp nhập, bảo lãnh và làm đại lý phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ…). Cung ứng các dịch vụ tư vấn cho khách hàng về ngoại hối. Thực hiện các hoạt động ngoại hối khác theo thông lệ quốc tế và phù hợp với pháp luật Việt Nam. Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị nước ngoài (cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế; thực hiện các giao dịch mua, bán ngoại hối trên thị trường nước ngoài)
6499 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Chi tiết: Mở tài khoản thanh toán bằng VNĐ và bằng ngoại tệ cho khách hàng. Cung ứng các phương tiện thanh toán. Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Vay vốn bằng VNĐ và bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật. Mở tài khoản (mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước; mở tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng khác; mở tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối). Kinh doanh vốn trên thị trường liên ngân hàng và thị trường tiền tệ (thực hiện giao dịch tiền gửi, tiền vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá trên thị trường liên ngân hàng; đấu thầu tín phiếu kho bạc, mua bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ). Nghiệp vụ ủy thác và đại lý (ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Hoạt động kinh doanh khác (dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn; tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư; mua nợ; mua bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật; dịch vụ môi giới tiền tệ; lưu ký chứng khoán, kinh doanh vàng và các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến hoạt động ngân hàng sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản).
6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Hoạt động kinh doanh bất động sản (cho thuê một phần trụ sở kinh doanh chưa sử dụng hết, thuộc sở hữu của doanh nghiệp)

Tra cứu mã số thuế công ty tại Phường Vĩnh Điện


CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ CHUÔNG VÀNG

Mã số thuế: 4001195510
Người đại diện: Phạm Thị Ngọc Ly
Lô B8-04, KDC số 6, Phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, Vietnam

CHI NHÁNH MIỀN TRUNG - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI AGRICO

Mã số thuế: 0801148223-001
Người đại diện: Hồ Nhật Trường
Số nhà 68, Đường Hoàng Diệu, Phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AEROBIC NAM PHƯƠNG - CHI NHÁNH ĐIỆN BÀN

Mã số thuế: 0401515630-001
Người đại diện: Huỳnh Quốc Vinh
41 Mẹ Thứ, Phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LONG HÂN

Mã số thuế: 4001161159
Người đại diện: Nguyễn Thị Châu Ngọc
Tổ 4, Khối 4, Phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH TOBER THỦY

Mã số thuế: 4001190840
Người đại diện: Khấu Thị Thủy
Lô 12 - 14 Cao Sơn Pháo, Phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, Vietnam

Tra cứu mã số thuế công ty tại Thị xã Điện Bàn


CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN THÂN TRỊNH

Mã số thuế: 4001196024
Người đại diện: THÂN VĂN TRỊNH
Tổ 1, Cổ An 4, Phường Điện Nam Đông, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, Vietnam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV NGHIÊM BÌNH - NHÀ MÁY SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ VÀ GIA CÔNG C

Mã số thuế: 0401826890-001
Người đại diện: Trần Văn Bình
Lô C2, Cụm CN An Lưu, Phường Điện Nam Đông, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN CYAN

Mã số thuế: 4001195461
Người đại diện: Nguyễn Anh Trung
Đường Thanh Niên, Khối Hà My Đông B, Phường Điện Dương, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC NGỌC NHI

Mã số thuế: 4001195101
Người đại diện: Nguyễn Thị Trang
Tổ 13, Thôn Nông Sơn 2, Xã Điện Phước, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH TÂM ANH KHOA

Mã số thuế: 4001194771
Người đại diện: Nguyễn Thành Tâm
Tổ 3, Thôn Châu Thuỷ, Xã Điện Thọ, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, Vietnam

Tra cứu mã số thuế công ty tại Quảng Nam


CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ THỦ CÔNG - CHI NHÁNH HỘI AN

Mã số thuế: 0314704536-001
Người đại diện: Hoàng Thu Trang
32 Trần Quý Cáp, Phường Minh An, Thành phố Hội An, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG NHÂN VIỆT HOA

Mã số thuế: 4001194549
Người đại diện: Phạm Văn Nhân
Đường Thái Phiên, Khối 4, Thị Trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MINH THƯ HỘI AN

Mã số thuế: 4001195990
Người đại diện: NGÔ THỊ MINH THƯ
Tổ 1, Thôn Cồn Nhàn, Xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH PHÚC LỢI MÈO VIỆT NAM

Mã số thuế: 4001195969
Người đại diện: NGUYỄN ĐÌNH PHONG
Tổ 1, Khối An Phong, Phường Tân An, Thành phố Hội An, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH TM - DV TIẾN LINH

Mã số thuế: 4001195888
Người đại diện: NGUYỄN TIẾN LINH
Tổ dân phố Lãnh Thượng 1, Thị Trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Quảng Nam, Vietnam

Tra cứu mã số thuế công ty mới cập nhật


VPĐD NOURYON ASIA PTE. LTD. TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Mã số thuế: 0314758563
Người đại diện: Lê Quý Nghĩa
Tầng 3, Số 152, Đường Nguyễn Văn Thủ - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

VPĐD NINGBO SUPREME ELECTRONIC MACHINERY INC. TẠI TP.HCM

Mã số thuế: 0314955064
Người đại diện: Duan, Xiao Jun
Số 178 Đường Trần Thủ Độ - Phường Phú Thạnh - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

VPĐD H&C BRANDING MANAGEMENT CO., LTD TẠI TP.HCM

Mã số thuế: 0315113737
Người đại diện: Nakashima Arisa
Tầng 7 Tòa nhà Smart View số 163-165 Trần Hưng Đạo - Phường Cô Giang - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THANH NIÊN VIỆT NAM-TRUNG TÂM DỊCH VỤ LỮ HÀNH THANH NIÊN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0301442026-008
Người đại diện: Nguyễn Kim Loan
31 Cao Thắng - Phường 02 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP NGHĨA TRUNG

Mã số thuế: 3801183174
Người đại diện: Bùi Văn Vĩnh
Thôn 1 - Xã Nghĩa Trung - Huyện Bù Đăng - Bình Phước

HỢP TÁC XÃ HỢP LỰC PHÁT

Mã số thuế: 3801188133
Người đại diện: Đỗ Minh Đức
ấp 4 - Xã Phước Sơn - Huyện Bù Đăng - Bình Phước

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 3801199311
Người đại diện: Nguyễn Mạnh Biển
Thôn Đak Xuyên - Xã Đắk Nhau - Huyện Bù Đăng - Bình Phước

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG GIANG

Mã số thuế: 3801201881
Người đại diện: Phùng Thiên
Thôn Nhơn Hòa 1 - Xã Long Giang - Thị xã Phước Long - Bình Phước

HỢP TÁC XÃ RAU CỦ QUẢ SẠCH TÂN QUAN

Mã số thuế: 3801208527
Người đại diện: Lê Anh Đức
ấp 5,xã Tân Quan - Xã Tân Quan - Huyện Hớn Quản - Bình Phước

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO AN BÌNH - BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế: 3801209231
Người đại diện: Mai Hữu Bình
Tổ 1, KP Suối Cam, - Phường Tiến Thành - Thành Phố Đồng Xoài - Bình Phước